Termenul pentru vizarea carnetelor de rentier a fost prelungit

Termenul pentru vizarea carnetelor de rentier a fost prelungit până pe 29 septembrie. Deşi iniţial data până la care se puteau viza acestea era 31 august, până în prezent, la nivelul judeţului Dolj s-au prezentat doar 2.000 de rentieri din cei peste 2.600, care ar fi trebuit să vină.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au survenit schimbări în condiţiile de acordare a rentei viagere agricole. A fost modificat termenul limită de vizare a carnetelor de rentier, acesta prelungindu-se de la 31 august la 29 septembrie. „Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2016, adresăm rugămintea rentierilor să îşi vizeze carnetele de rentier agricol până la 29 septembrie 2017“, se arată în comunicatul APIA.

Până în prezent, la nivelul judeţului Dolj s-au prezentat doar 2.000 de rentieri din cei peste 2.600, care ar fi trebuit să vină. „La nivelul judeţului Dolj, pentru anul 2017, s-au generat şi transmis invitaţii pentru 2.676 de rentieri pentru vizarea carnetului aferentă anului 2016. De asemenea, facem precizarea că până în prezent s-au vizat 2.000 de carnete. Totodată, au fost înregistrate şi cereri de reanalizare a vizei de rentă viageră“, a spus Sorin Răducan, director executiv al APIA Dolj.

Şi în Olt mai sunt persoane care nu s-au prezentat la APIA pentru a-şi viza carnetele de rentier. „La nivelul judeţului Olt, noi mai aveam în evidenţe 840 de persoane la sfârşitul lui 2016, iar până la sfârşitul lunii august veniseră 642“, a spus Gheorghe Dumitrescu, director adjunct al APIA Olt.

Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2016.

Cine beneficiază de renta agricolă viageră

 

Potrivit Ordinului nr. 296/2.327/2017, beneficiază de renta viageră agricolă persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani şi care deţin în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul. Pot beneficia de rentă viageră agricolă şi persoanele pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu au împlinit 62 de ani, îşi dovedesc incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o vor prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează „nerevizuibil“, şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul.

Potrivit aceluiaşi act normativ, beneficiază de rentă viageră agricolă şi persoanele care au fost pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, ale căror pensii de invaliditate devin pensie pentru limita de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situaţie i se recunoaşte dreptul la rentă viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emise de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate, şi deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă.

În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta.

În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de rentă viageră agricolă de 100 euro/ha/an. Plata acesteia se face într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

(Articol reluat din cotidianul craiovean „Gazeta de Sud”, din 04.09.2017, autor Monica Stuparu, http://www.gds.ro/Local/2017-09-04/termenul-pentru-vizarea-carnetelor-de-rentier-a-fost-prelungit/)

5 septembrie 2017