Proiecte si Hotarari adoptate

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare 2024

Lista cu Hotararile adoptate in sedintele de Consilul Local Comuna Poiana Mare, anul 2024

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare 2023

Lista cu Hotararile adoptate in sedintele de Consilul Local Comuna Poiana Mare, anul 2023

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare 2022

Lista cu Hotararile adoptate in sedintele de Consilul Local Comuna Poiana Mare, anul 2022

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare 2021

Lista cu Hotararile adoptate in sedintele de Consilul Local Comuna Poiana Mare, anul 2021

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare 2020

Lista cu Hotararile adoptate in sedintele de Consilul Local Comuna Poiana Mare, anul 2020

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare 2019

Lista cu Hotararile adoptate in sedintele de Consilul Local Comuna Poiana Mare, anul 2019

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu Local Poiana Mare

Hotariri 13.12.2018, Hotariri 20.12.2018, Hotariri 27.09.2018, Hotariri 28.11.2018, Hotariri 30.08.2018, Hotariri 30.10.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 14.08.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 30.07.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 13.07.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 26.06.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 23.05.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 26.04.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 13.04.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 30.03.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 23.03.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 19.02.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 29.01.2018

Citeste mai mult

Hotarari Consiliu 09.01.2018

Citeste mai mult

Proiecte si hotarari - Listare PDF

Vizioneaza toate Proiectele si hotararile adoptate

Citeste mai mult

Proiecte si hotarari 2017

Citeste mai mult

Proiecte si hotarari 2016

Citeste mai mult

HOTARAREA Nr. 40

Privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2017

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 57/29.10.2014

Privind aprobarea  reevaluării activelor fixe corporale

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 56/29.10.2014

Privind  rectificarea bugetului local de venituri ÅŸi cheltuieli 

cu suma de 15.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 55/29.10.2014

Privind rectificarea bugetului local de venituri ÅŸi cheltuieli 

cu suma de 26.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 54/29.10.2014

Privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poiana Mare, domnul Vintilă Marin pentru a susÈ›ine È™i vota în Adunarea Generală a AsociaÈ›iei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia modificarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa È™i de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 53/29.10.2014

 Privind împuternicirea primarului comunei Poiana Mare, dl. Vintilă Marin, pentru  implementarea proiectului  «Modernizare Cămin Cultural Tunarii Vechi»

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 52/29.10.2014

Privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Olaru Viorel

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 51/30.09.2014

Privind   realizarea lucrărilor de reparaÅ£ii capitale la acoperiÅŸul Căminului Cultural al comunei Poiana Mare, sat Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 50/30.09.2014

Privind  aprobarea  Planul Urbanistic General

 al comunei Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 49/30.09.2014

Privind   rectificarea bugetului local de venituri

ÅŸi cheltuieli cu suma de  134.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 48/30.09.2014

Privind  rectificarea bugetului local de venituri ÅŸi cheltuieli

cu suma de  74.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 47/30.09.2014

Privind   conferirea  titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Poiana Mare”

domnului Atanasie Dobre

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 46/30.09.2014

Privind   aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Mare, jud. Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 45/18.08.2014

Privind   rectificarea bugetului local de venituri ÅŸi cheltuieli prin transferarea sumei de  15.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 44/18.08.2014

Privind   disponibilizarea sumei de 3.000  lei în vederea plăţii  energiei electrice pentru funcÅ£ionarea celor două staÅ£ii de pompare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 43/18.08.2014

Privind  aprobarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea zilei comunei Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 42/04.08.2014

Privind aprobarea sumei de  2500 lei pentru deplasarea formaÅ£iei de dansuri

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 13/23.02.2015

Privind concesionarea/inchirierea suprafetelor de pasune aflate in proprietatea Consilului Local Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 12/23.02.2015

Privind aderarea comunei Poiana Mare cu suprafata de teren de 559ha, supreafata aflata in proprietatea comunei Poiana Mare, ca membru fondator al Asociatiei Proprietarilor de teren Desa, judetul Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 11/23.02.2015

Privind alocarea de finantare nerambursabila din bugetul local al comunei Poiana Mare pentru editarea <>

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 10/23.02.2015

Privind tiparirea lucrarii "Monografia comunei Poiana Mare"

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 9/23.02.2015

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 4/30.01.2015

Privind aprobarea aderarii comunei Poiana Mare la Grupul de Actiune Locala (GAL) "CALAFAT"

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 3/30.01.2015

Privind scaderea amenzilor persoanelor decedate

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 2/08.01.2015

Privind repartizarea soldului contului 50.04 la 31.12.2014 in suma de 24.775.66 lei, ca excedent al anului 2014 in anul 2015

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 1/08.01.2015

Privind aprobarea acoperiri definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 1000675,4 lei.

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 41/04.08.2014

Privind  rectificarea  bugetului local cu suma de  57.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

Privind  mandatarea reprezentantului comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a AsociaÅ£iei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a DeÅŸeurilor ,,ECODOLJ”

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 39/17.07.2014

Privind   rectificarea bugetului local de venituri ÅŸi cheltuieli

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 38/17.07.2014

Privind  modificarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 37/17.07.2014

Privind  transferarea sumei de  10.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 36/17.07.2014

Privind   alocarea unor fonduri pentru lucrări

 de dezinsecÅ£ie, dezinfecÅ£ie ÅŸi deratizare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 35/17.07.2014

Privind  interzicerea incendierii miriÅŸtilor ÅŸi a resturilor vegetale

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 34/19.06.2014

Privind  achizitionarea  de costume populare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 33/19.06.2014

Privind  aprobarea  contul de   execuÅ£ie bugetară la data de  31.03.2014

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 32/19.06.2014

Privind  rectificarea bugetului local

de venituri ÅŸi cheltuieli cu suma de  800.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 31/19.06.2014

Privind  rectificarea bugetului local

de venituri ÅŸi cheltuieli cu suma de  10.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 30/19.06.2014

Privind  aprobarea planului local de acÅ£iune

 pentru protecÅ£ia apelor împotriva poluării cu nitraÅ£i din surse agricole

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 29/15.05.2014

Privind  ajutorarea persoanelor bolnave ÅŸi singure

 din comuna Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 28/15.05.2014

Privind  Regulamentul cadru de organizare ÅŸi funcÅ£ionare

a târgului săptămânal Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 27/15.05.2014

Privind  alocarea sumei de  5130 lei

necesară  serviciilor de pompare a 285000 m3 apă

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 26/15.05.2014

Privind  aprobarea  suma de  16500 lei 

pentru plata serviciilor de instalare computere

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 25/18.04.2014

Privind  aprobarea  sumei de  17.543,31 lei pentru lucrarea de  încadrare a terenurilor agricole în clase se calitate pe baza notelor de bonitate naturală

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 24/18.04.2014

Privind  aprobarea  sumei de  5.000 lei, sumă neceară

pentru organizarea  sărbătorii câmpeneÅŸti ,,Floarea de Salcâm”

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 23/18.04.2014

Privind  aprobarea  sumei de  2.000 lei,

pentru desfăşurarea de tradiÅ£ii ÅŸi obiceiuri de PaÅŸte în localitatea Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 22/28.03.2014

Privind  dezmembrarea terenului în suprafaţă de  4.000 m.p.

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 21/28.03.2014

Privind  aprobarea ,,Regiulamentului-cadru privind structura organizatorică,

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local şi Centrului Operativ

pentru SituaÅ£ii de Urgenţă, constituite la nivelul comunei Poiana Mare”

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 20/28.03.2014

Privind  Statutul comunei Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 19/28.03.2014

Privind aprobarea transferului de fonduri către Parohia nr. 3 Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr 18/28.03.2014

Privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2013

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 17/13.03.2014

Privind  aplicarea  O.U.G. nr. 105 din  27.06.2001, privind frontiera de stat a României, modificată de  Legea nr. 280/2011, SecÅ£iunea a III-a, privind accesul, circulaÅ£ia ÅŸi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de  frontieră

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 16/13.03.2014

Privind co-finanÅ£area proiectului „executie bransament si racorduri in vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile din judetul dolj in care se realizeaza investitii in perioada de programare 2007 – 2013”.

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 15/13.03.2014

Privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 14/04.03.2014

Privind stabilirea suprafeÅ£ei de teren agricol (păşune) pentru care se va depune cerere de sprijin pe suprafaţă pntru campania 2014 la A.P.I.A Dolj

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 13/04.03.2014

Privind  dezmembrarea suprafeÅ£ei de 625 m.p.,

situată în str. Ion Creangă nr. 100, Tunarii Vechi  

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 12/04.03.2014

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 9.000 lei

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 11/12.02.2014

Privind efectuarea curăţeniei şi dezăpezirii
trotuarelor de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi comerciale

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 6/29.01.2014

Privind  stabilirea sectoarelor de activitate unde se  poate desfăşura muncă în folosul comunităţii

Citeste mai mult

HOTARIREA Nr. 3/23.01.2014

Privind  aprobarea DocumentaÅ£ia de avizare pentru lucrări de investiÅ£ii si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru  modernizarea căminului cultural din localitatea Tunarii Vechi „Modernizare Cămin Cultural Tunarii Vechi” 

Citeste mai mult

HOTARAREA Nr. 1/09.01.2014

Privind  acoperirea  definitivă din  excedentul bugetului local

a deficitului secţiunii de dezvoltare

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 10/12.02.2014

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Mare

pe anul 2014

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 9/29.01.2014

Privind co-finantarea proiectului “EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI  IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 8/29.01.2014

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI  IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 7/29.01.2014

Privind modificarea contractului de asociere la modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, precum si a indicatorilor tehnico-economici, a procentelor si valorilor privind finantarea nerambursabila din partea UE si contributia nationala la bugetul de stat

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 5/29.01.2014

Privind aprobarea Planului anual de lucru pe anul 2014, pentru beneficiarii de ajutor social

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 4/29.01.2014

Privind aprobarea numarului de asistenti personali, precum si a numarului de indemnizatii pe anul 2014

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 2/09.01.2014

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea caminului cultural din localitatea Tunarii Vechi – “Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 54/15.10.2013

Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 67/18.11.2013

Privind aprobarea documentelor necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 72/18.11.2013

Privind aprobarea asocierii intre Primaria comunei Poiana Mare si Asociatia Sportiva “Sport Club” Poiana Mare, cu sediul in comuna Poiana Mare, str. Targului nr. 2, judetul Dolj, avand statutul autentificat sub nr. 2373/03.10.2012, de catre Biroul Notarial Public Stoenescu, Calafat, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta din comuna Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 71/18.11.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 423.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 70/18.11.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 11.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 69/18.11.2013

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 200.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 62/04.11.2013

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 77.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 61/04.11.2013

Privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. III al anului 2013

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 60/04.11.2013

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 10.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 58/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului venituri extrabugetare, cu suma de 60.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 56/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 10.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 55/15.10.2013

Privind aprobarea sumei de 20.000 lei din bugetul local si suma de 594.000 lei de la APIA, pentru achizitionarea unei autospeciale pentru incendii

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 42

Privind transferarea sumei de 20.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 41

Privind punerea la dispozitia Companiei de Apa Oltenia a doua suprafete de teren

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 40

Privind transferarea sumei de 168.000 lei din trim. IV in trim. III

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 39

Privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. II al anului 2013

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 43

Privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2013

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 60

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE TARG COMUNAL – IMPREJMUIRE”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 56

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai investitiei „MODERNIZARE CENTRU CIVIC – PARCARE PRIMARIE”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 53

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai investitiei „PARC POIANA MARE – AMENAJARE ALEI SI MOBILIER URBAN”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 50

          Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „CAMIN CULTURAL VESTIARE SI MAGAZIE”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 47

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Parcarea Targ Comunal Poiana Mare Zona B”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 46

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Parcarea Targ Comunal Poiana Mare Zona A”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 45

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 56.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 44

Privind inchirierea suprafetei de 35 m.p. in fosta cladire „Baie comunala”

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 42

Privind rectificarea bugetului local in vederea incadrarii in plafonul final repartizat de 3.977 mii lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 29

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 219.000 lei

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 27

Privind aprobarea achizitionarii unui tractor de tuns gazon si o pompa submersibila de 3 inch

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 25

Privind instituirea taxei speciale speciale de folosinta a domeniului public sau privat pentru amenajarea de terase sau gradini de vara

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 24

Privind inchirierea suprafetei de 12 de metri patrati

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 22

Privind inchirierea suprafetei de 60 de metri patrati

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 21

Privind stabilirea tarifului de apa

Citeste mai mult

HOTAREA NR. 16

Consiliul Local al comunei Poiana Mare

Citeste mai mult

HOTARAREA NR. 9

Consiliul Local al comunei Poiana Mare

Citeste mai mult