Alte documente

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarari si dispozitii cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute sedinte publice locale

- Procesele verbale ale sedintelor Consiliul Local al Comunei Poiana Mare

- Declaratii de casatorie

- Alte documente de interes public