Hotararile adoptate de Consiliul Local

- Hotarari adoptate

- Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

- Registrul pentru evidenta hotararilor adoptate