Economia

ECONOMIA

ACTIVITAÅ¢ILE PRINCIPALE ale locuitorilor din Poiana Mare sunt:

  • agricultura,
  • creÅŸterea animalelor,
  • cultivarea legumelor,
  • morărit ÅŸi panificaÅ£ie.

La nivelul comunei Poiana Mare, agricultura reprezintă principala ramură a economiei. Locuitorii deÅ£in o suprafaţă agricolă de 11.007 ha., din care:

  • 8479 ha suprafaţă arabilă,
  • 26 ha de livezi ÅŸi pepiniere pomicole,
  • 560 ha de pepiniere viticole,
  • 1936 ha de păşuni ÅŸi
  • 6 ha de fâneÅ£e.

   Fondul forestier al comunei Poiana Mare este ocupat de păduri de salcâm ÅŸi suprafeÅ£e mai reduse de plop. Pe malul Dunării mai putem întâlni păduri de salcâm numite zăvoaie. Industria este slab reprezentată, în Poiana Mare fiind doar două mori.

Comerţul

   În trecut, comerÅ£ul era mult mai dezvoltat datorită centrelor de colectare a legumelor, astăzi comerÅ£ul realizându-se prin târgul de vineri ÅŸi prin alte mici centre de colectare a legumelor ce încep să-ÅŸi facă din nou prezenÅ£a.

  Anterior anului 1990, din Poiana Mare se exportau catre diverse tări străine importante cantitaÈ›i de tomate, datorită faptului că localitatea era un important centru legumicol in economia judeteană si chiar natională. Astăzi, nu se mai poate vorbi de exporturi, dar acest lucru nu inseamnă ca tomatele produse la Poiana Mare nu sunt de cea mai bună calitate. Dimpotrivă, in pieÈ›ele din tară, legumicultorii din Poiana Mare au mare cautare È™i sunt apreciaÈ›i pentru calitatea legumelor pe care le produc. RoÈ™iile produse in această comună sunt unice.

 Primarul comunei Poiana Mare, Marin Vintilă, a incearcat să readucă in buzunarele legumicultorilor puterea financiară de altădată. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, a fost nevoie de un cumparător sigur. Edilul È™ef l-a găsit în persoana unei importante reÈ›ele de hipermarketuri din È›ară, care doreste sa comercializeze rosii si ardei “Made in Poiana Mare”. AÈ™a se face că, din anul 2011, s-a incheiat un parteneriat cu conducerea reÈ›elei respective de hipermarketuri, in scopul preluării recoltei de legume din localitate.