Primaria comunei Poiana Mare judetul Dolj suspenda organizarea

PRIMARIA COMUNEI POIANA MARE

JUDETUL DOLJ

Nr. 9854  / 23.08.2017

                              

Primăria, comunei  Poiana Mare, judeţul Dolj  suspenda organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante, Referent clasa a III, grad professional principal”, în cadrul Compartimentului Asistenţă şi Incluziune socială, din data de 29.08.2017  și reia procedura de ocupare  a acestei functii conform art. 73, alin. 6,din H.G. 611/2008 ,  astfel:

 

  1. Organizea concurs de recrutare in vederea ocuparii  a unei functii publice vacante  ,,Referent clasa a III, grad professional principal”, în cadrul Compartimentului Asistenţă şi Incluziune socială, în data de 05.10.2017 ora 9 proba scrisa , și 06.10.2017 ora 9 proba interviu.

Condiţii de participare:

-         Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.9,art. si 54  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

-         Studii liceale, studii liceale medii finalizate cu diploma de bacalaureat

-         Vechime  : minim   5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

-         Cunoştinţe operare P.C. – nivel bază.

-         Bibliografie:

-           »Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

-          »Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-           »Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarului public;

-           »Legea nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare

-            »Legea nr. 277/2010(r1) privind alocatia pentru sustinerea familiei

-          »Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică; »Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Dosarele  intocmite in vederea participarii la concurs vor  cuprinde documentele prevazute la art. 49 din H.G. 611/2008 si se depun până în data de 25.09.2017 ora 12  la sediul primăriei comunei Poiana Mare.