Nr.7970/31.05.2018

Consiliul Local al com. Poiana Mare

Judeţul Dolj

Nr.7970/31.05.2018

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE, JUDEÅ¢UL DOLJ

 

 

Primăria, comunei  Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj organizrază concurs pentru ocuparea următorului post contractual de execuÅ£ie  vacant, pe perioadă nedeterminată , în baza H.G. nr. 286/2011, modificată ÅŸi  completată H.G. 1027/2014, din cadrul instituÅ£iei astfel:

 

-          REFERENT II în cadrul compartimentului Tehnic de deservire

-          CondiÅ£ii specifice: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Conditiile prevazute la art 3 din HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

           Concursul este organizat în data de. 02.07.2018  ora 10.00 proba scrisă ÅŸi 03.07.2018, ora 10.00 proba interviu, iar dosarele de concurs se intocmesc în baza prevederilor HG 286/2011 cu modificarile ulterioare se depun la secretariatul Primariei Poiana Mare până la data de 20.06.2018 ora 12. 00.

           

             RelaÈ›ii suplimentare la telefon 0251235048 sau la sediul Primariei Poiana Mare intre orele 8.00- 12.00.

 

 

 

 

Viceprimar,

Ologu Cristian Nicolae