HOTARAREA NR. 50

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 28.12.2012, in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13579/27.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. – Se aproba indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „CAMIN CULTURAL VESTIARE SI MAGAZIE” asa dupa cum sunt prezentati in continuare:

  1. Valoarea totala (INV/C+M) inclusiv TVA : 79.993,88 lei din care TVA 15.482,69 lei.
  2. Esalonarea investitiei (INV/C+M) –anul I (2012): 79.482,88 lei.
  3. Durata de realizare (luni) : 3 luni.

Capacitati (in unitati fizice):

  1. Plafon casetat tip AMSTRONG cu structura metalica de 24mm – 540 m.p.
  2. Pereti despartitori dubli pentru bai CW 75/125 cu structura metalica (rigips) - 115,000 m.p.
  3. Ferestre aluminiu, unul sau mai multe vanaturi, suprafata toc
  4. Ferestre din profile aluminiu cu geam simplu – 1,900 m.p.

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimarul comunei, Buzatu Claudiu-Valentin.