HOTARAREA NR. 27

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 29.10.2012 in sedinta ordinara;

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11655/22.10.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin. 4, lit. A si alin. 6, lit. A, pct. 6 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala.

HOTARASTE

 

          Art. 1 - Se aproba achizitionarea unui tractor de tuns gazon si o pompa submersibila de 3 inch pentru intretinerea Bazei Sportive din comuna Poiana Mare.

          Art. 2 - Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimar.