HOTARAREA NR. 22

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.09.2012, in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9644/11.09.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba inchirierea unei suprafete de 60 metri patrati in fosta cladire sediu C.A.P. Tunarii Vechi, in vederea infiintarii unei farmacii, cladire ce apartine domeniului privat al comunei Poiana Mare.

Art. 2 – Perioada de inchiriere este de 10 ani.

Art. 3 – Spatiul se inchiriaza prin licitatie publica, iar pretul de pornire al licitatiei este stabilit de catre un evaluator autorizat.

Art. 4 – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de primarul comunei.