HOTARAREA NR. 21

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.09.2012, in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9645/11.09.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

In baza art. 282, alin. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

HOTARASTE

Art. 1 – Se stabileste tariful la apa la pretul de 2,10 lei/mcub, pentru gospodariile care detin apometre si de 10,00 lei/persoana/luna la cei care nu detin apometre si platesc la numarul de persoane din gospodarie.

Art. 2 – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de d-na Fetica Violeta.