Cauti un loc de munca in strainatate

 CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?

 • Verifică cu atenție oferta locului de muncă.

 • Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.

 • NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.

 • Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE

Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii

sau comisioane în afara tarifului de mediere.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.

Dacă agentul solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire “curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.

Dacă pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identificate elemente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție.

Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei Românieidin țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

  

INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

CONTRACTUL DE MEDIERE

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere.

Aceste contracte de mediere trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind:

 • denumirea angajatoruluidin străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării

 • tariful de mediere,

 • durata contractului

 • modul de soluţionare a eventualelor litigii.

 

TARIFUL DE MEDIERE

Dacă tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii străini, agenţii nu pot pretinde plata acestor servicii şi de la solicitanţii de locuri de muncă.

Dacă agenţii de ocupare a forţei de muncă nu finalizează oferta de muncă, în termenul convenit sau înainte de expirarea duratei contractului de mediere dvs. renunțați la mediere, tariful serviciilor de mediere va fi restituit parţial sau total potrivit clauzei de restituire din contractul de mediere semnat.

 

CONTRACTUL DE MUNCĂ

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncădintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

contractul individual de muncă, trebuie să cuprindă cel puţin:

 • ţara de destinație; durata

 • denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax,

 • descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă,

 • durata timpului de muncă şi de repaus,

 • condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială. 

 

NU ACCEPTA SĂ MUNCEȘTI LA NEGRU

ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:

 • încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;

 • înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;

 • înregistra contractul individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ,

ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:

 • data începerii activității

 • durata contractului (nedeterminată/determinată)

 • locul muncii, funcția/meseria

 • durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă)

 • concediul de odihnă

 • salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru) 

Dacă muncești la negru” nu ai dreptul la:

 • asistență medicală gratuită

 • pensie

 • ajutor de șomaj

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?
INFORMEAZĂ –TE ! 

 • verifică pe pagina de internet a inspectoratelor teritorialde muncădacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.

 • Consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene www.inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro

 • poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.anofm.ro

 • Consultă Registrul de evidență a agenților de muncă acreditați să desfășoare activități de contractare de personal www.mmuncii.ro

 

 

20 septembrie 2017