Suma totală autorizată la plată, reprezentând avans aferent Campaniei 2017, este de 590,24 milioane euro pentru un număr de 594.393 fermieri care au depus Cerere unică de plată.

- Primaria Poiana Mare" />

Avansul aferent Campaniei 2017 este de 590,24 milioane euro

Suma totală autorizată la plată, reprezentând avans aferent Campaniei 2017, este de 590,24 milioane euro pentru un număr de 594.393 fermieri care au depus Cerere unică de plată.

„Precizăm că 416,92 milioane euro s-au plătit din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar diferenţa de 173,32 milioane eurodin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi cofinanţare de la Bugetul Naţional”, se menţionează într-un comunicat de presă al APIA DOLJ.

Reamintim că plăţile se efectuează lacursurilede schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

–          4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.09.2017şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329/05 din 30.09.2017, pentru plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de GarantareAgricolă);

–          4,5390lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.12.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.491/01 din 31.12.2016, pentru plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentruDezvoltareRurală).

(Articol preluat din cotidianul craiovean “Cuvantul Libertatii”, din 20.10.2017, autor Marga Bulugean, http://www.cvlpress.ro/20.10.2017/avansul-aferent-campaniei-2017-este-de-59024-milioane-euro/)

23 octombrie 2017