Anunt concurs pentru post asistent medical comunitar principal

Comuna Poiana Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urrneaza:

DENUMIREA POSTULUI: asistent medical comunitar principal

NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: functie de executie
COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: asistenta medicala cornunitara
DURATA TIMPILUI DE LUCRU:8 orepe zi; 40 de ore pe saptarnana
PERIOADA: nedeterminata

Fisiere