HOTARIREA Nr. 52/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 52/29.10.2014

 

 

Privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Olaru Viorel

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.  13224/29.10.2014,  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Luând în considerare adresele Partidului National Liberal– Filiala Teritoriala  Dolj nr. 942/08.09.2014 si 2031/27.10.2014, prin care se  comunicam faptul ca dl. consilier Olaru Viorel a fost exclus din Partidul National Liberal;

          In baza  art. 9,alin2, lit h1 si art. 12, alin. 1 din  Legea nr.  393/2004, modificată,

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al d-lui Olaru Viorel.

          Art.2.-Se declară vacant postul de consilier.

          Art..3.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de secretarul comunei Gheorghe Gligă.

 

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

Sprijin de 1.000 de euro pe an pentru cultivatorii de usturoi
10 ianuarie 2019

Ministerul Agriculturii propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, acordarea unui ajutor de mini...

Schimbări legislative care îi vizează pe fermieri
10 ianuarie 2019

Anul 2019 aduce noi reglementări în ceea ce priveşte acordarea subvenţiilor. Prevederile incluse &ici...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto