HOTARIREA Nr. 38/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

 

HOTARIREA Nr.  38/17.07.2014

 

Privind  modificarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare

 

 

            Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                                                Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8036/01.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             În baza  art. 36, alin 2 lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

           

            Art.1.  Aproba modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare așa cum se prevede in art. 2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8,   ale prezentului proiect de hotărâre .

 

            Art2. Poziția nr.7  (nr.crt.7) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare  se înlocuiește  cu  poziția nr.7 (nr.crt.7) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

 

            Art3. Poziția nr.9  (nr.crt.9) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.9 (nr.crt.9) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

 

            Art4. Poziția nr.24  (nr.crt.24) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.24 (nr.crt.24) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre .

 

            Art5. Poziția nr.11 (nr.crt.11) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.11 (nr.crt.11) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

 

            Art6. Poziția nr.42 (nr.crt.42) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.42 (nr.crt.42) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre .

 

            Art7. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se completează cu elementele descrise la  poziția nr.1 (nr.crt.1) si poziția nr.2 (nr.crt.2) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

            Art.8 Prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului Local vor fi duse la îndeplinire de executiv.

 

                                                                                                Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                                       la Poiana Mare      

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                         SECRETAR,  

                                                                                                                      Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

Sprijin de 1.000 de euro pe an pentru cultivatorii de usturoi
10 ianuarie 2019

Ministerul Agriculturii propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, acordarea unui ajutor de mini...

Schimbări legislative care îi vizează pe fermieri
10 ianuarie 2019

Anul 2019 aduce noi reglementări în ceea ce priveşte acordarea subvenţiilor. Prevederile incluse &ici...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto