HOTARIREA Nr. 36/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 36/17.07.2014

 

Privind   alocarea unor fonduri pentru lucrări

 de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8057/02.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă alocarea unor fonduri pentru lucrări de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în comuna Poiana Mare la obiectivele admministrate de Primăria comunei Poiana Mare;

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                            CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

Micii agricultori, blocați de birocrație
19 iunie 2018

Legumicultorii se împotmolesc atunci când trebuie să depună on-line declarația unică la ANAF. ...

La multi ani! tuturor copiilor din comuna Poiana Mare, cu prilejul zilei de 1 Iunie
1 iunie 2018

Cu prilejul zilei de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului, Consiliul Local Poiana Mare si primarul Marin V...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto