HOTARAREA NR. 41

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 41

Privind punerea la dispozitia Companiei de Apa Oltenia a doua suprafete de teren

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 28.08.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8694/23.08.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere prevederile OUG nr.45/2003, privind finantele publice locale, aprobata, completata si modificata prin Legea nr.108/2004;

Tinand cont de OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitii publice, modificata prin OUG nr. 94/2007;

In baza art.36, alin 1 si 2 lit. “b”, “c”, “d”, alin. 6 lit. “a”, pct. 9 si pct.10 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba punerea la dispozitie a unor suprafete de teren pentru construirea statiilor de transfer in proiectul de investitie, Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, astfel:

- suprafata de 150 m.p. situata pe strada Balta Popescu, avand urmatoarele vecinatati:

            - N.- canal desecare

            - E.- Consiliul Local(cazanie)

            - V.- Vaetisi Constantin

            - S.- Str. Balta Popescu

 

- suprafata de 30 m.p. situata pe strada Veteranilor, avand urmatoarele vecinatati:

 

- N.- Tuica Nicolae

            - E.- Consiliul Local si Sima Margareta

            - V.- Consiliul Local si Teodorescu Petre

            - S.- Str. Veteranilor

 

Art.2. – Terenul este pus la dispozitia Companiei de Apa “Oltenia” pe perioada nedeterminata, cu titlu gratuit.

Art.3. – Terenul este in administrarea Consiliului Local Poiana Mare, este liber de orice sarcini si prezinta posibilitatea racordarii la utilitati.

Art.4. – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate.

Stiri si noutati

Care sunt principalele lucrări agricole în ultima lună de iarnă
12 februarie 2019

Luna februarie, numită în tradiția populară și Făurar, chiar dacă este o lună de trecere în...

Care sunt fermierii care nu şi-au primit subvenţiile
6 februarie 2019

Mii de fermieri din Dolj care au solicitat subvenţii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto