HOTARAREA NR. 29

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 29.10.2012 in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11839/26.10.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala.

HOTARASTE

 

          Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 219.000 lei

          - la partea de venituri la cap. 04.02.04 se maresc sumele alocate de Consiliul Judetean Dolj cu suma de 219.000 lei;

          La partea de cheltuieli, se maresc cheltuielile dupa cum urmeaza:

-         la cap. 51.02 „Administratia Publica Locala” cu suma de 70.000 lei pentru Pomul de Craciun si pavoazarea comunei si suma de 93.000 lei pentru hotarari judecatoresti;

-         La cap. 67.02 „Cultura si Religie”, cu suma de 50.000 lei pentru cheltuieli de capital, obiectivul „Modernizare Camin Cultural” si suma de 2.000 lei pentru cheltuieli materiale si bunuri pentru sport;

-         La cap. 70.02 „Gospodarie comunala”, cu suma de 4.000 lei pentru cheltuieli de capital, din care : 3.000 lei pentru obiectivul „Panouri semnalizante in comuna Poiana Mare” si 1.000 lei pentru punctele de informare turistica si administrativa in interiorul localitatii Poiana Mare.

Art. 2 – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.

Stiri si noutati

Care sunt principalele lucrări agricole în ultima lună de iarnă
12 februarie 2019

Luna februarie, numită în tradiția populară și Făurar, chiar dacă este o lună de trecere în...

Care sunt fermierii care nu şi-au primit subvenţiile
6 februarie 2019

Mii de fermieri din Dolj care au solicitat subvenţii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto