HOTARAREA Nr. 1/09.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARAREA Nr. 1/09.01.2014 

Privind  acoperirea  definitivă din  excedentul bugetului local

a deficitului secţiunii de dezvoltare

  

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;           

         Convocat azi, 09.01.2014 in sedinta extraordinară;

          Avind in vedere:

          - proiectul de hotarire nr. 54/07.01.2014,  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           - art.  4.16. din Ordinul nr. 2020/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind  încheierea  exerciţiului bugetar pe anul 2013;     

          În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1. - Se aprobă  acoperirea  definitivă din  excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de  967.199,85 lei, conform art.  4.16. din Ordinul nr.  2020/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind  încheierea  exerciţiului bugetar pe anul 2013;      

          Art.2. - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de  biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 09.01.2014

                                                                                    la Poiana Mare    

Stiri si noutati

Care sunt principalele lucrări agricole în ultima lună de iarnă
12 februarie 2019

Luna februarie, numită în tradiția populară și Făurar, chiar dacă este o lună de trecere în...

Care sunt fermierii care nu şi-au primit subvenţiile
6 februarie 2019

Mii de fermieri din Dolj care au solicitat subvenţii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto