Regulament stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții