Programul national de protectie sociala “Bani de liceu”

 La secretariatul Liceului Teoretic “George St. Marincu” din Poiana Mare s-au depus dosarele pentru acordarea sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”. Acest sprijin financiar se acorda elevilor care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 de lei, precum si elevilor care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sunt luate in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in ultimele trei luni anterioare depunerii cererii cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Banii de liceu se acorda in perioada cursurilor scolare, inclusiv in timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, dar si in perioada practicii in productie. Suma acordata este de 180 de lei pe luna.

Calendarul de desfasurare a Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” este urmatorul:

- Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala “Bani de liceu” – 15 septembrie – 1 octombrie;

- Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse de catre comisii – 1 octombrie – 23 octombrie;

- Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicate – 1 octombrie – 27 octombrie;

- Afisarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie

- Depunerea contestatiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie;

- Rezolvarea contestatiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie.  

31 octombrie 2013