Consiliul Local Poiana Mare Nr.7884/04.07.2017

Consiliul Local al com. Poiana Mare

Nr.7884/04.07.2017

 

Primăria, comunei  Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj organizrază concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuÅ£ie  vacante, pe perioadă nedeterminată , în baza H.G. nr. 286/2011, modificată ÅŸi  completată H.G. 1027/2014, din cadrul instituÅ£iei astfel:

-          Referent II, în cadrul Biroului agricol – 2 posturi

Concurs organizat în data de 31.07.2017,  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 02.08.2017, ora 12.00 interviul

Condiţii specifice:

Studii medii.

            BIBLIOGRAFIE: -Legea 215/2001(R) Legea Administratiei publice locale;

                                          -Legea 393/2004, Statutul alesilor locali;

                                          -Legea  477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din           autoritatile si institutiile publice;

                                          -Ordin 734/2015, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

Referent II, în cadrul Compartimentului Administrativ – 1 post;

Concurs organizat în data de 31.07.2017,  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 02.08.2017, ora 12.00 interviul.

-          CondiÅ£ii specifice:

-          Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;

-          Vechime minim 5 ani.

-          BIBLIOGRAFIE: -Legea 215/2001(R) Legea Administratiei publice locale;

-                                         -Legea 17/ 2014 de reglementare a vinzarii-cumpararii terenurilor in extravilan

-                                         -Legea  477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din           autoritatile si institutiile publice;

-                                          -Ordin 734/2015, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

-          Legea 165/2013

 

 Agent pază, în cadrul biroului “PoliÅ£ie Locală” – 9 posturi;

Concurs organizat în data de 31.07.2017,  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 02.08.2017, ora 12.00 interviul.

Condiţii specifice:

-          Studii medii;

-          - Atestat de formare profesională pentru agent pază.

-          BIBLIOGRAFIE: -Legea 215/2001(R) Legea Administratiei publice local

-                                         -Legea  477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din           autoritatile si institutiile publice;

-                                          Legea 155/2010 (r) legea politiei locale

3. Åžef parc auto în cadrul Compartimentului Administrativ ÅŸi Salubtizare- 1 post;

Concurs organizat în data de 03.08.2017,  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 07.08.2017, ora 12.00 interviul.

-          CondiÅ£ii specifice:

-          Studii medii.

-          BIBLIOGRAFIE: -Legea 215/2001(R) Legea Administratiei publice local

-                                         -Legea  477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din           autoritatile si institutiile publice;

-                                        - Ordinul nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea È™i efectuarea transporturilor rutiere È™i a activităților conexe acestora

Åžofer treaptă profesională IV în cadrul Compartimentului Administrativ ÅŸi Salubtizare- 1 post

Concurs organizat în data de 03.08.2017,  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 07.08.2017, ora 12.00 interviul.

-          CondiÅ£ii specifice:

-          Studii medii;

-          Permis de conducere categoria B, C, D, E.

-          BIBLIOGRAFIE: -Legea 215/2001(R) Legea Administratiei publice local

-                                         -Legea  477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din           autoritatile si institutiile publice;

-                                        - Ordinul nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea È™i efectuarea transporturilor rutiere È™i a activităților conexe acestora

        Referent treaptă superioară III cadrul Compartimentului Administrativ ÅŸi Salubtizare- 1 post

Concurs organizat în data de 03.08.2017,  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 07.08.2017, ora 12.00 interviul.

-          CondiÅ£ii specifice:

-          Studii medii.

-          BIBLIOGRAFIE: -Legea 215/2001(R) Legea Administratiei publice locale;

-                                        -Legea 393/2004, Statutul alesilor locali;

-                                         -Legea  477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din           autoritatile si institutiile publice;

-                                         - Legea 101/2006 privind salubrizarea  localitatilor

Dosarele se depun până în data de 21.07.2017 la sediul primăriei comunei Poiana Mare.

Dosarele de concurs vor fi intocmite si depuse la sediul Primariei Poiana Mare pina la data specificata in anunt, in conditiile art. 6 din HG nr. 286/2011 cu modificarile ulterioare.

Primar,

Marin Vintila

Fisiere