CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE, JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE, JUDEŢUL DOLJ

 

 

Primăria, comunei  Poiana Mare, judeţul Dolj organizrază concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie  în baza H.G. nr. 286/2011, modificată şi  completată H.G. 1027/2014, din cadrul instituţiei astfel:

 

-          Consilier IA în cadrul compartimentului Administrativ și salubrizare, ocupare prin recrutare, 1 post

-          Consilier II cadrul compartimentului Administrativ și salubrizare, ocupare prin promovare, doua posturi

           Concursul este organizat în data de. 22.02.2018  ora 12.00 proba scrisă şi 23.02.2012, ora 10.00 proba interviu,pentru postul de consilier I A și în data de 23. 02. 2018 ora 12, proba scrisa  și 26 .02. 2018 ora 10 interviul,pentru posturile Consilier II .. Dosarele de concurs se intocmite în baza prevederilor HG 286/2011 cu modificarile ulterioare se depun la secretariatul Primariei Poiana Mare .

           

             Relații suplimentare la telefon 0251235048 sau la sediul Primariei Poiana Mare intre orele 8.00- 12.00.

 

 

 

 

Viceprimar,

Ologu Cristian Nicolae