CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE, JUDEÅ¢UL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE, JUDEÅ¢UL DOLJ

 

 

Primăria, comunei  Poiana Mare, judeÅ£ul Dolj organizrază concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuÅ£ie  în baza H.G. nr. 286/2011, modificată ÅŸi  completată H.G. 1027/2014, din cadrul instituÅ£iei astfel:

 

-          Consilier IA în cadrul compartimentului Administrativ È™i salubrizare, ocupare prin recrutare, 1 post

-          Consilier II cadrul compartimentului Administrativ È™i salubrizare, ocupare prin promovare, doua posturi

           Concursul este organizat în data de. 22.02.2018  ora 12.00 proba scrisă ÅŸi 23.02.2012, ora 10.00 proba interviu,pentru postul de consilier I A È™i în data de 23. 02. 2018 ora 12, proba scrisa  È™i 26 .02. 2018 ora 10 interviul,pentru posturile Consilier II .. Dosarele de concurs se intocmite în baza prevederilor HG 286/2011 cu modificarile ulterioare se depun la secretariatul Primariei Poiana Mare .

           

             RelaÈ›ii suplimentare la telefon 0251235048 sau la sediul Primariei Poiana Mare intre orele 8.00- 12.00.

 

 

 

 

Viceprimar,

Ologu Cristian Nicolae