Ce fac dacă nu am primit cardul de sănătate

Cardul de sănătate a devenit obligatoriu de la 1 septembrie 2015. Cu toate acestea, în Dolj există încă persoane care nu l-au primit. Există persoane care se întreabă cum, când și ce trebuie să facă să poată primi cardul de sănătate. Trebuie știut că documentul care atestă calitatea de asigurat se emite din oficiu și nu există prevăzută în legislație procedura de emitere a cardului la cererea asiguratului. Procesul de tipărire este însă continuu.

Cardurile naționale se tipăresc și se emit din oficiu, prin extrageri periodice din registrul național de evidență a asiguraților. Comenzile se dau centralizat, la nivel național, către Imprimeria Națională, iar personalizarea se face de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani și/sau cele care dobândesc calitatea de asigurat, asigurații urmând să le primească prin intermediul serviciilor poștale.

Poștaștii au obligația să caute persoanele de două ori la domiciliu, să lase avize de prezentare și să înmâneze cardurile numai pe bază de semnătură și act de identitate.

„Actele normative nu prevăd un termen de emitere a cardului național față de data împlinirii vârstei de 18 ani și/sau cea a înregistrării în sistemul de asigurări sociale de sănătate“, spun reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Dolj.

Asiguraţii cărora nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calității de asigurat, urmare a verificării efectuate de către furnizori aici: http://www.casan.ro/page/verificare-asigurat.html

Ce fac dacă am pierdut cardul

Procedura spune că persoanele care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate trebuie să solicite eliberarea unui card duplicat la CAS. Aici depun o cerere şi, până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate, care li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

Într-o aplicaţie de pe site-ul CNAS puteți verifica dacă s-a emis cardul

Asiguraţii, care încă nu au intrat în posesia cardului naţional de sănătate, pot verifica dacă acesta este emis, în aplicaţia de pe site-ul CNAS: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. Informaţiile necesare în acest sens sunt codul numeric personal şi un cod de verificare. Dacă aplicaţia informează că acesta este emis, oamenii trebuie să ia legătura cu Casa de Asigurări în evidenţa căreia se află.

Reprezentanții CNAS spun că se tipăresc în continuare carduri de sănătate, chiar dacă apar întârzieri până ca acestea să ajungă la oameni.

(Articol preluat din cotidianul craiovean Gazeta de Sud, din 09.01.2019, autor Ana-Maria Predila, http://www.gds.ro/Local/2019-01-09/ce-fac-daca-nu-am-primit-cardul-de-sanatate/)

10 ianuarie 2019