APIA dă startul campaniei de depunere a cererilor de plată

Pe 1 martie se dă startul campaniei de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. La nivelul judeţului Dolj, sunt aşteptaţi să îşi solicite subvenţiile la APIA peste 37.000 de fermieri. Aceştia vor depune la APIA o singură cerere de plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în localităţi sau judeţe diferite. Aflaţi din articol unde vă puteţi solicita subvenţiile, în funcţie de suprafaţa pe care o lucraţi, şi de ce este important să respectaţi data la care sunteţi programaţi.

Au mai rămas câteva zile până la demararea campaniei de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. La nivelul judeţului Dolj, sunt aşteptaţi cu cererile pentru subvenţii aproximativ 37.500 de fermieri. Aceştia au la dispoziţie peste două luni pentru a-şi depune solicitările de plată la APIA, cu precizarea că este extrem de important să îşi respecte programările care li s-au făcut. „La nivelul Centrului Judeţean Dolj s-au transmis aproximativ 37.500 de invitaţii. Este o metodă de organizare a APIA pentru a utiliza eficient timpul pe care îl avem la dispoziţie şi le recomandăm fermierilor să respecte programările cu data şi ora pe care APIA le-a făcut şi care sunt afişate la fiecare centru local. În prezent, în judeţ se desfăşoară sesiuni de comunicare şi informare atât către primării, către UAT-urile arondate centrelor locale, cât şi întâlniri cu fermierii pentru a clarifica aspecte ce ţin de digitizare, dar şi chestiuni legate de eliberarea adeverinţelor de către primării, în aşa fel încât să eficientizăm perioada pe care o avem la dispoziţie, respectiv 1 martie – 15 mai“, a spus Adelline Doran, manager public la Centrul Judeţean Dolj al APIA.

Ce acte trebuie să prezentaţi la APIA

Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, trebuie să prezinte la APIA adeverinţa eliberată de către unităţile administrativ-teritoriale, conform înscrierilor din registrul agricol. De asemenea, fermierii trebuie să prezinte actul de identitate, dovada că au un cont activ pe teritoriul României, iar dacă sunt persoane juridice, trebuie să prezinte actele care atestă forma de organizare. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta trebuie să prezinte documentul de împuternicire valid şi copia după actul de identitate. De asemenea, trebuie să ataşeze la dosar şi copia după actul de identitate al titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar pe perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Totodată, pentru a beneficia de subvenţii, trebuie să se facă dovada de fermier activ. „Fermierii trebuie să îşi pregătească din timp toate documentele pe care trebuie să le prezinte, în aşa fel încât să îşi depună cererile în perioada prevăzută“, a adăugat Adelline Doran.

Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată.

Cine primeşte subvenţie: proprietarul terenului sau cel care îl utilizează?

Subvenția APIA se plătește persoanei care utilizează sau lucrează terenul agricol. Legislația prevede clar că producătorii agricoli sunt cei care depun anual cererea unică la APIA pentru a beneficia de plățile directe și de măsurile compensatorii pentru suprafața de teren declarată. „Subvenţiile APIA nu sunt o alocaţie care se cuvine de drept. Pentru a deveni beneficiar de subvenţii, în primul rând trebuie să le soliciţi, iar ulterior trebuie să devii eligibil la plată. Din 2015, la APIA se depun adeverinţele eliberate de primării, deci gestionarea relaţiilor contractuale dintre proprietarii terenurilor şi beneficiarii de subvenţii sunt în responsabilitatea primăriilor, care eliberează aceste adeverinţe. Potrivit OUG nr. 3/2015, primesc subvenţie cei care au calitatea de utilizatori ai suprafeţelor de teren sau deţinători de animale. Fermierii trebuie să prezinte documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia lor, respectiv adeverinţa de la primărie“, a mai spus Adelline Doran.

Fermierii vor depune la APIA o singură cerere unică de plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Cei care solicită o suprafaţă mai mare de 50 de hectare teren agricol vor depune cererile la Centrul Județean Dolj, iar cei care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 de hectare de teren agricol depun cererile la centrele locale. În Dolj există centre APIA în Băileşti, Bechet, Craiova, Orodel, Melineşti, Segarcea, Filiaşi şi Calafat.

În campania 2019, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online. Finalizarea şi închiderea cererii unice se fac în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea ei. Același principiu se aplică și pentru fermierii crescători de animale, care vor completa cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.

Mai puţini fermieri, mai multe suprafeţe comasate

În ceea ce privește numărul de fermieri care depun cereri la APIA, acesta scade de la an la an. Reprezentanţii APIA Dolj spun că acest lucru se explică prin faptul că se comasează din ce în ce mai multe terenuri şi implicit creşte numărul marilor fermieri. „Numărul fermierilor care depun cereri la APIA este din ce în ce mai mic, ceea ce ne face să credem că au fost comasate terenurile, iar pe de altă parte, a crescut numărul de mari fermieri. Dacă în 2017 am avut 730-750 de mari fermieri, în 2018 am avut 810 şi aşteptăm o creştere şi pentru acest an“, a mai spus Adelline Doran.

Fermierii beneficiază de fonduri europene pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic. De asemenea, fermierii români primesc subvenţii pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agromediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020), dar şi ajutoare naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.

Suma totală alocată României din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în 2019 se ridică la 1,94 miliarde de euro.

(Articol preluat din cotidianul craiovean Gazeta de Sud, din 27.02.2019, autor Monica Stuparu, https://www.gds.ro/Local/2019-02-27/apia-da-startul-campaniei-de-depunere-a-cererilor-de-plata/)

1 martie 2019