Primăria Poiana Mare anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară efectuarea evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul „Parc Poiana Mare – Amenajare alei și imobilier urban”, „Parc Poiana Mare – Stadion minifotbal”, propus a fi amplasat în comuna Poiana Mare, județul Dolj, titular Primăria comunei Poiana Mare proiectul deciziei de încadrare în motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.

- Primaria Poiana Mare" />

ANUNȚ public privind decizia etapei de încadrare (titular)

Primăria Poiana Mare anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară efectuarea evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul „Parc Poiana Mare – Amenajare alei și imobilier urban”, „Parc Poiana Mare – Stadion minifotbal”, propus a fi amplasat în comuna Poiana Mare, județul Dolj, titular Primăria comunei Poiana Mare proiectul deciziei de încadrare în motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareș nr. 1, în zilele de L-V, între orele 900-1400, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.12.2017, în termen de 5 zile de la afișare.Afișat azi 16.11.2017

16 noiembrie 2017