Începând de astăzi, IGSU aplică sancţiuni administrative celor care nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) poate aplica, începând de astăzi, sancţiuni administrative beneficiarilor sau proprietarilor de construcţii care ar trebui să deţină autorizaţie de securitate la incendiu şi nu au obţinut-o încă. „Termenul prorogat pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu expiră la dată de 30 septembrie 2017. Începând cu dată de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcţiilor care au obligaţia obţinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravenţională, pentru nedetinerea acestuia. Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancţiunilor contravenţionale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei“, anunţă IGSU, citat de News.ro.

Instituţia îşi reafirmă disponibilitatea pentru soluţionarea situaţiilor obiectivelor care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu şi eliberarea actului administrativ. „Totodată, menţionăm că obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcţiilor. De asemenea, facem precizarea că documentaţia tehnică, în baza căreia se emite autorizaţia de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanţi şi certificată de către verificatorii de proiecte, atestaţi“, precizează IGSU.

De asemenea, reaminteşte că, “în cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă pot decide oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancţiune care nu este condiţionată de existenţa autorizaţiei de securitate la incendiu”, criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionarii ori utilizării fiind reglementate în HG 915/2015. În primele opt luni ale anului 2017, au fost depuse 22.969 solicitări în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu. În urmă verificării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor din teren, la nivel naţional au fost emise 3.643 avize de securitate la incendiu şi 2.086 autorizaţii de securitate la incendiu.

 

De asemenea, în perioada 01 ianuarie – 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acţiuni de îndrumare şi control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 amenzi în cuantum de 12,2 milioane lei. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 18.598 cazuri.

 

(Articol preluat din cotidianul craiovean „Gazeta de Sud”, din 01.10.2017, autor Anca Dumitrascu, http://www.gds.ro/Actualitate/2017-10-01/incepand-de-astazi,-igsu-aplica-sanctiuni-administrative-celor-care-nu-detin-autorizatie-de-securitate-la-incendiu/)

3 octombrie 2017