HOTARIREA Nr. 55/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 55/29.10.2014

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

cu suma de 26.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 12361/16.10.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere  adresa  Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice  Craiova nr. CV 98004;

        În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

         

Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  cu suma de   26.000 lei, în următoarea formă:

                   -se micşorează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ, cap.  11.02.02 cu  suma de   26.000 lei;

                   -se micşorează cheltuielile de personal la cap. 65.02 ,,Învăţământ”, cu  suma de   26.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

  

 

Stiri si noutati

Micii agricultori, blocați de birocrație
19 iunie 2018

Legumicultorii se împotmolesc atunci când trebuie să depună on-line declarația unică la ANAF. ...

La multi ani! tuturor copiilor din comuna Poiana Mare, cu prilejul zilei de 1 Iunie
1 iunie 2018

Cu prilejul zilei de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului, Consiliul Local Poiana Mare si primarul Marin V...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto