HOTARIREA Nr. 46/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 46/30.09.2014

 

Privind   aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Mare, jud. Dolj

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Avand in vedere Ordinul Presedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006, privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;

        În baza  art. 36, alin 2  lit. ,,a” si alin. 3, lit,,b” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,  art. 23, alin 2, lit ,,b” din Legea  188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă Planul de ocupare  a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Mare, judeţul  Dolj.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de secretar.

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

La multi ani! cu prilejul sarbatorii Sfintei Marii
15 august 2018

Cu prilejul praznuirii Adormirii Maicii Domnului, Fecioara Maria, Consiliul Local al comunei Poiana Mare si pr...

Peste 5.500 de fermieri din Dolj vor fi controlaţi
4 august 2018

După ce, anul trecut, Doljul a fost pe locul întâi pe ţară în ceea ce priveşte numărul ...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto