HOTARIREA Nr. 42/04.08.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 42/04.08.2014

 

Privind   aprobarea sumei de  2500 lei

pentru deplasarea formaţiei de dansuri

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 04.08.2014 in sedinta extraordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 9001/04.08.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere  adresa  Asociaţie Culturale ,,Tradiţii 2000” Tismana, prin care se comunică  desfăşurarea ,,Festivalul  Cântecului, Jocului şi Postului Popular Gorjenesc”;

     În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă suma de  2500 lei pentru deplasarea formaţiei de dansuri ,,Flori din Poieniţă” pentru a se deplasa în localitatea Tismana unde se desfăşoară  ,,Festivalul  Cântecului, Jocului şi Postului Popular Gorjenesc”

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 04.08.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                              CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

De ce pierd micii agricultori profituri bune
18 iulie 2018

Ca un paradox, de câte ori există producții bune în agricultură, prețurile cu care micii produ...

Incendierea miriștilor, sancţionată
21 iunie 2018

Mai multe instituții s-au grăbit să reamintească, odată cu temperaturile mari înregistrate și cu &...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto