HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

 

Privind  mandatarea reprezentantului comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ”

 

 

            Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                                                Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8432/15.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             Având în vedere  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008, privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, Actului  constitutiv şi Statutul Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ”

            În baza art.11, art. 36, alin 2lit. ,,e” şi alin. 7 lit. ,,c”, art. 37 coroborate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. ,,f”, art. 61 alin. 2 şi art. 115, alin. 1 lit. ,,b”  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

           

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

 

            Art.1.-Se mandatează reprezentantul comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ” dl. VINTILĂ MARIN, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ” în forma prevăzută în Anexa nr. 1 (Act adiţional nr. 2 la Actul  Constitutiv) şi Anexa nr. 2 (Act adiţional nr. 2 la Statutul Asociaţiei), parte integrantă

            Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Marin Vintilă.

           

 

 

                                                                                                Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                                       la Poiana Mare      

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                          SECRETAR,  

                                                                                                                        Gheorghe Gligă

Fisiere

Stiri si noutati

Care sunt principalele lucrări agricole în ultima lună de iarnă
12 februarie 2019

Luna februarie, numită în tradiția populară și Făurar, chiar dacă este o lună de trecere în...

Care sunt fermierii care nu şi-au primit subvenţiile
6 februarie 2019

Mii de fermieri din Dolj care au solicitat subvenţii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto