HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

 

Privind  mandatarea reprezentantului comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ”

 

 

            Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                                                Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8432/15.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             Având în vedere  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008, privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, Actului  constitutiv şi Statutul Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ”

            În baza art.11, art. 36, alin 2lit. ,,e” şi alin. 7 lit. ,,c”, art. 37 coroborate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. ,,f”, art. 61 alin. 2 şi art. 115, alin. 1 lit. ,,b”  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

           

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

 

            Art.1.-Se mandatează reprezentantul comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ” dl. VINTILĂ MARIN, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ” în forma prevăzută în Anexa nr. 1 (Act adiţional nr. 2 la Actul  Constitutiv) şi Anexa nr. 2 (Act adiţional nr. 2 la Statutul Asociaţiei), parte integrantă

            Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Marin Vintilă.

           

 

 

                                                                                                Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                                       la Poiana Mare      

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                          SECRETAR,  

                                                                                                                        Gheorghe Gligă

Fisiere

Stiri si noutati

Fermierii pot depune cererile la APIA Dolj şi în weekend
10 mai 2019

Cu numai câteva zile înainte de a expira termenul limită de depunere a cererilor unice de plată,...

Anunț colectare deșeuri menajere
8 mai 2019

Începând cu luna Mai 2019 în zilele de Miercuri și Joi S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L....

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto