HOTARIREA Nr. 39/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 39/17.07.2014

 

Privind   rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8313/10.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

         

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, după cum urmează:

          Se majorează subvenţiile din bugetul sănătăţii cu suma de  3000 lei şi se măresc cheltuielile de personal la cap. 66.02 ,,Sănătate”;

          Se măresc cheltuielile de personal la cap. 70.02 ,,Gospodărire comunală” cu suma de  1000 lei şi la cap.  68.02 ,, Asistenţă socială” cu suma de  3000 lei;

          Se micşorează cheltuielile de personal la cap. 61.02 ,,Ordine publică şi siguranţă naţională” cu suma de  7000 lei şi se măresc cheltuielile materiale la cap. 61.02 -cheltuieli materiale- cu suma de  3000 lei.

          Menţionăm că nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului local pe anul 2014 este neschimbat, nu este afectat.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Fisiere

Stiri si noutati

De ce pierd micii agricultori profituri bune
18 iulie 2018

Ca un paradox, de câte ori există producții bune în agricultură, prețurile cu care micii produ...

Incendierea miriștilor, sancţionată
21 iunie 2018

Mai multe instituții s-au grăbit să reamintească, odată cu temperaturile mari înregistrate și cu &...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto