HOTARIREA Nr. 35/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 35/17.07.2014

 

Privind  interzicerea incendierii miriştilor şi a resturilor vegetale

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 7769/19.06.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 6 lit. ,,a”, pct. 8 şi 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se interzice incendierea miriştilor şi a resturilor vegetale după recoltarea cerealelor păioase de pe terenurile proprietarilor şi arendaşilor ce aparţin comunei Poiana Mare, existând riscul  punerii în pericol a suprafeţelor agricole.

          Art.2.-Se stabileşte ca sancţiune pentru nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 1 contravenţie cu amendă de la  100 lei la  500 lei.

          Art.3.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei Poiana Mare.

 

 

                                                                             Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Stiri si noutati

De ce pierd micii agricultori profituri bune
18 iulie 2018

Ca un paradox, de câte ori există producții bune în agricultură, prețurile cu care micii produ...

Incendierea miriștilor, sancţionată
21 iunie 2018

Mai multe instituții s-au grăbit să reamintească, odată cu temperaturile mari înregistrate și cu &...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto