HOTARIREA Nr 18/28.03.2014

 1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  1. POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

 1. HOTARIREA Nr. 18/28.03.2014

 

Privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2013

 

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 28.03.2014 in sedinta ordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 3939/21.03.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară la data de 31.12.2014, conform situaţiilor anexă, conform anexei nr. 1 care face parte integrabtă din prezentul.

Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

 1. Dată astăzi 28.03.2014

 2. la Poiana Mare

 3. PRESEDINTE DE SEDINTA,

 4. Croitoru Sebastian-Horia

 5. CONTRASEMNEAZA

 6. SECRETAR,

 7. Gheorghe Gligă

 

Stiri si noutati

Care sunt principalele lucrări agricole în ultima lună de iarnă
12 februarie 2019

Luna februarie, numită în tradiția populară și Făurar, chiar dacă este o lună de trecere în...

Care sunt fermierii care nu şi-au primit subvenţiile
6 februarie 2019

Mii de fermieri din Dolj care au solicitat subvenţii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto