HOTARAREA NR. 72/18.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 72/18.11.2013

Privind aprobarea asocierii intre Primaria comunei Poiana Mare si Asociatia Sportiva “Sport Club” Poiana Mare, cu sediul in comuna Poiana Mare, str. Targului nr. 2, judetul Dolj, avand statutul autentificat sub nr. 2373/03.10.2012, de catre Biroul Notarial Public Stoenescu, Calafat, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta din comuna Poiana Mare

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.11.2013, in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11139/17.10.2013, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 69/2000, privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;

In baza art. 36, alin. 2 lit. “e”, coroborat cu alin. 7 lit. “a”, art. 45 alin. 2, lit. “f”, art. 61 alin. 2 si art. 115 alin. 1 lit. “b” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba asocierea intre Primaria comunei Poiana Mare si Asociatia Sportiva “Sport Club” Poiana Mare, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta din comuna Poiana Mare, cu respectarea prevederilor legale si in limita sumei prevazute in bugetul localal comunei Poiana Mare pe anul 2013, la capitolul 67.02, “Cultura, recreere, religie”, subcapitolul 05.01 – “Sport”.

Art. 2 – Se imputerniceste primarul comunei Poiana Mare sa semneze contractul de asociere.

Art. 3 – Primarul comunei Poiana Mare, prin aparatul de specialitate si Asociatia Sportiva “Sport Club” Poiana Mare, va duce la indeplinire prevederile prezentului.

Stiri si noutati

În Dolj s-a încheiat campania de depunere a cererilor unice de plată
18 mai 2018

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Dolj, a anunţat că ieri s-a &ici...

Distractie maxima la Poiana Mare de Sarbatoarea “Florii de salcam”
15 mai 2018

Traditia Sarbatorii “Florii de salcam” in comuna Poiana Mare a continuat si in acest an, in organi...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto