HOTARAREA NR. 62/04.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 62/04.11.2013

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 77.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 04.11.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 12878/01.11.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj nr. CU8599/30.10.2013;

In baza art. 36, alin. 4 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, dupa cum urmeaza:

            - marirea veniturilor la cap. 11.02.02 cu suma de 77.000 lei;

            - marirea cheltuielilor de personal la capitolul 65.02.10 “Invatamant” cu suma de 77.000 lei.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.

Stiri si noutati

De ce pierd micii agricultori profituri bune
18 iulie 2018

Ca un paradox, de câte ori există producții bune în agricultură, prețurile cu care micii produ...

Incendierea miriștilor, sancţionată
21 iunie 2018

Mai multe instituții s-au grăbit să reamintească, odată cu temperaturile mari înregistrate și cu &...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto