HOTARAREA NR. 61/04.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 61/04.11.2013

Privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. III al anului 2013

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 04.11.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 12732/30.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba executia bugetara pentru trim. III al anului 2013, conform situatiilor anexa:

- venituri totale programate                                                                          6.631.000 lei

- venituri totale incasate                                                                                6.919.782 lei

Grad de utilizare                                                                                             108.78 lei

- venituri proprii incasate                                                                              1.197.992 lei

- cote si sume defalcate din impozitul pe profit                                        2.135.295 lei

- sume defalcate din TVA                                                                              3.482.515 lei

- subventii de la bugetul de stat                                                                   103,98 lei

Plati efectuate la 30.09.2013                                                                         4.891.526 lei

Din care:

- cheltuieli de personal                                                                                   3.300.721 lei

- bunuri si servicii                                                                                            1.149.597 lei

- tranferuri curente                                                                                           10.000 lei

- asistenta sociala                                                                                           170.074 lei

- alte cheltuieli                                                                                                    28.994 lei

- cheltuieli de capital                                                                                         238.880 lei

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                 - 6.740 lei

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.

Stiri si noutati

La multi ani! cu prilejul sarbatorii Sfintei Marii
15 august 2018

Cu prilejul praznuirii Adormirii Maicii Domnului, Fecioara Maria, Consiliul Local al comunei Poiana Mare si pr...

Peste 5.500 de fermieri din Dolj vor fi controlaţi
4 august 2018

După ce, anul trecut, Doljul a fost pe locul întâi pe Å£ară în ceea ce priveşte numărul ...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto