HOTARAREA NR. 58/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 58/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului venituri extrabugetare, cu suma de 60.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10728/09.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului venituri extrabugetare, ca urmare a sumelor primite de la APIA cu suma de 60.000 lei, dupa cum urmeaza:

            - se maresc veniturile extrabugetare cu suma de 60.000 lei.

            - se maresc cheltuielile extrabugetare cu suma de 60.000 lei la cap. 83.10 “Agricultura”, art. 20 <<bunuri si servicii>> (procurat si aplicat ingrasaminte lichide si solide (fertilizare pasune)) si seminte.  

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.

Stiri si noutati

Fermierii pot depune cererile la APIA Dolj şi în weekend
10 mai 2019

Cu numai câteva zile înainte de a expira termenul limită de depunere a cererilor unice de plată,...

Anunț colectare deșeuri menajere
8 mai 2019

Începând cu luna Mai 2019 în zilele de Miercuri și Joi S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L....

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto