HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10708/08.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere:

            - referatul nr. 10692/08.10.2013, intocmit de d-na Sirbu Geta;

            - referatul nr. 10699/08.10.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001;, supunem spre aprobare:

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei de la cap. 61.02 “alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, art. 20.30 <<alte cheltuieli>>” la cap. 51.02 “administratie publica locala” art. 20.01 <<bunuri si servicii>>, suma necesara pentru implementarea programului informatic pentru Impozite si Taxe si Registrul Agricol.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.

Stiri si noutati

La multi ani! cu prilejul sarbatorii Sfintei Marii
15 august 2018

Cu prilejul praznuirii Adormirii Maicii Domnului, Fecioara Maria, Consiliul Local al comunei Poiana Mare si pr...

Peste 5.500 de fermieri din Dolj vor fi controlaţi
4 august 2018

După ce, anul trecut, Doljul a fost pe locul întâi pe Å£ară în ceea ce priveşte numărul ...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto