HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10708/08.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere:

            - referatul nr. 10692/08.10.2013, intocmit de d-na Sirbu Geta;

            - referatul nr. 10699/08.10.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001;, supunem spre aprobare:

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei de la cap. 61.02 “alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, art. 20.30 <<alte cheltuieli>>” la cap. 51.02 “administratie publica locala” art. 20.01 <<bunuri si servicii>>, suma necesara pentru implementarea programului informatic pentru Impozite si Taxe si Registrul Agricol.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.

Stiri si noutati

Fermierii pot depune cererile la APIA Dolj şi în weekend
10 mai 2019

Cu numai câteva zile înainte de a expira termenul limită de depunere a cererilor unice de plată,...

Anunț colectare deșeuri menajere
8 mai 2019

Începând cu luna Mai 2019 în zilele de Miercuri și Joi S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L....

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto