HOTARAREA NR. 56/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 56/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 10.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10709/08.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere:

            - referatul nr. 10455/02.10.2013, intocmit de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu, prin care solicita aprobarea de fonduri pentru a contracta o societate in vederea organizarii si desfasurarii activitatii de audit public intern;

            - referatul nr. 10489/03.10.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 10.000 lei de la cap. 61.02 – Alte actiuni – art. “bunuri si servicii” la cap. 51.02 – Administratie – art. “bunuri si servicii”,

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de biroul contabilitate.

Stiri si noutati

Sprijin de 1.000 de euro pe an pentru cultivatorii de usturoi
10 ianuarie 2019

Ministerul Agriculturii propune, printr-un proiect de hot─ârâre de guvern, acordarea unui ajutor de mini...

Schimbări legislative care îi vizează pe fermieri
10 ianuarie 2019

Anul 2019 aduce noi reglement─âri în ceea ce prive┼čte acordarea subven┼úiilor. Prevederile incluse &ici...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto