HOTARAREA NR. 47

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

            Convocat azi, 28.12.2012, in sedinta ordinara;

            Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13576/27.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

            In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Parcarea Targ Comunal Poiana Mare Zona B”, asa dupa cum sunt prezentati in continuare:

Valoarea totala (INV/C+M) inclusiv TVA : 81.328,12 lei din care TVA 15.740,93.

Esalonarea investitiei (INV/C+M) – anul I (2012) : 81.328,12 lei.

Durata de realizare (luni) : 3 luni.

Capacitati (in unitati fizice):

Lungimea Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 185,73 m;

Latimea Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 4,6 m;

Suprafata Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 854,36 m.p.

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimarul comunei, Buzatu Claudiu-Valentin.

Stiri si noutati

De ce pierd micii agricultori profituri bune
18 iulie 2018

Ca un paradox, de câte ori există producții bune în agricultură, prețurile cu care micii produ...

Incendierea miriștilor, sancţionată
21 iunie 2018

Mai multe instituții s-au grăbit să reamintească, odată cu temperaturile mari înregistrate și cu &...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto