HOTARAREA NR. 46

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

            Convocat azi, 28.12.2012, in sedinta ordinara;

            Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13575/27.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

            In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Parcarea Targ Comunal Poiana Mare Zona A”, asa dupa cum sunt prezentati in continuare:

Valoarea totala (INV/C+M) inclusiv TVA : 81.759,52 lei din care TVA 15.824,42.

Esalonarea investitiei (INV/C+M) – anul I (2012) : 81.759,52 lei.

Durata de realizare (luni) : 3 luni.

Capacitati (in unitati fizice):

- Lungimea Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 235 m; - Latimea Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 4,6 m;

- Suprafata Parcare Targ Comunal Poiana Mare Zona A : 1.081,00 m.p.

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimarul comunei.

Stiri si noutati

Fermierii pot depune cererile la APIA Dolj şi în weekend
10 mai 2019

Cu numai câteva zile înainte de a expira termenul limită de depunere a cererilor unice de plată,...

Anunț colectare deșeuri menajere
8 mai 2019

Începând cu luna Mai 2019 în zilele de Miercuri și Joi S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L....

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto