HOTARAREA NR. 45

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

          Convocat azi, 19.12.2012, in sedinta ordinara;

          Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13438/19.12.2012, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

          In baza art. 36, alin 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia locala,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, ca urmare a analizei situatiei contului de executie al bugetului local, unde s-a constatat ca la cap. 04.02.04 – sume alocate de Consiliul Judetean Dolj -, am avut o prevedere de 2.084.000 lei, iar la incasari suma de 2.140.000 lei.

Rezulta o diferenta de 56.000 lei.

Se maresc veniturile la cap. 04.02.04 – sume alocate de Consiliul Judetean Dolj -  cu suma de 56.000 lei.

Se maresc cheltuielile la cap. 67.02 – Cultura – cu suma de 56.000 lei, pentru modernizare Camin Cultural Poiana Mare.

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.

Stiri si noutati

Sprijin de 1.000 de euro pe an pentru cultivatorii de usturoi
10 ianuarie 2019

Ministerul Agriculturii propune, printr-un proiect de hot─ârâre de guvern, acordarea unui ajutor de mini...

Schimbări legislative care îi vizează pe fermieri
10 ianuarie 2019

Anul 2019 aduce noi reglement─âri în ceea ce prive┼čte acordarea subven┼úiilor. Prevederile incluse &ici...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto