HOTARAREA NR. 2/09.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 2/09.01.2014

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea caminului cultural din localitatea Tunarii Vechi – “Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi”

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 09.01.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 56/07.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. “d”, coroborate cu cele ale art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba:

- necesitatea si oportunitatea investitiei (conform studiului de fezabilitate Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi – comuna Poiana Mare, judetul Dolj, cu nr. 10/2013), destinat unui numar de 1.038 de locuitori ai comunei Poiana Mare;

- proiectul de finantare “Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi” si cheltuielile legate de proiect (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile ale proiectului, inclusiv cheltuieli conexe), resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.

Art. 2 – Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate.

Stiri si noutati

La multi ani! cu prilejul sarbatorii Sfintei Marii
15 august 2018

Cu prilejul praznuirii Adormirii Maicii Domnului, Fecioara Maria, Consiliul Local al comunei Poiana Mare si pr...

Peste 5.500 de fermieri din Dolj vor fi controlaţi
4 august 2018

După ce, anul trecut, Doljul a fost pe locul întâi pe Å£ară în ceea ce priveşte numărul ...

Vezi toate stirile

Galerie foto

Galerie Foto Vezi galerii foto